JORNADA: aplicació del reglament REACH al sector de les plantes aromàtiques

febrer 23, 2011

Introducción al REACH: Reglamento Europeo sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos

Data: 4 de març 2011, 11:00-13:00 h

Lloc: Aula de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Guadalajara.

Contingut:

 • Donar a conèixer el Reglament (CE) Nº1907/2006, relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).
 • Analitzar les implicacions i repercussions d’aquesta normativa, respecte a les obligacions de l’usuari intermedi, segons s’indica en el seu Títol V i, en concret, en quan a l’obtenció d’olis essencials com a productes acabats, obtinguts a partir de les plantes aromàtiques i medicinals.

Programa:

 • Què és el REACH?
 • Fases d’aplicació del REACH (pre-registre, registre, autorització, restricció, noves fitxes de dades de seguretat FDS).
 • Implicacions del REACH per l’usuari intermedi.
 • Guies tècniques i modificacions del les FDS.
 • Sistema Global Armonitzat, la seva aplicació en el REACH.
 • Recursos per a l’aplicació del REACH (RIP, ECHA, IUCLID, NAVIGATOR, REACH-IT)

Adreçat a:

 • Productors de plantes aromàtiques i medicinals.
 • Comercialitzadors d’olis essencials.
 • Destil·leries i indústries de perfumeria.

A càrrec de: Jesús Velasco Abasolo, enginyer tècnic industrial i llicenciat en Ciències Químiques, tècnic superior en prevenció de riscos laborals en especialitats de Seguretat, Higiene i Ergonomia, expert en agents químics de l’empresa FREMAP.

Organitza: Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales (ANIPAM).

Assistència gratuïta, places limitades.

Inscripcions: tel. 949202840, e-mail: dirgerente@grupoapag.com

Més informació

FONT: ANIPAM

Anuncis

%d bloggers like this: