SORTIDA: herbs comestibles i remeieres de la costa brava

Agost 9, 2013

Les herbes de la Costa Brava: plantes comestibles i remeieres

Data: 10 d’agost 2013, de les 9:00 a les 13:30 h.

Lloc: Blanes (Girona)

Contingut: passeig per descobrir les plantes amb usos comestibles i remeiers que es poden trobar per les platges i penya-segats de la costa al voltant de Blanes, a l’inici de la Costa Brava. Un matí en què relaxadament els participants aprendran a identificar correctament, a utilitzar de la manera apropiada o a conservar, per fer el seu rebost o farmàcia més natural a prop de casa durant l’estiu.

A càrrec de: Evarist March, Botànic. Naturalwalks.

Preu: 33€/dia. 20%  descompte per a estudiants.

Contacte: info@naturalwalks.com Tel: 934900356 / 662251059

Més informació

 


LLIBRE: la fitoterapia en pediatria

Agost 8, 2013

Acaben de publicar un pràctic manual que intenta fer més fàcil la prescripció de productes a base de plantes medicinals durant la infància i l’adolescència.

El llibre consta d’una breu part introductòria, seguida d’una guia terapèutica per aparells i sistemes, i finalment un altre apartat de fitxes breus de plantes, basades en les monografies de l’ESCOP, EMA, Comissió E del Ministeri de Sanitat Alemany i de l’OMS. A cada fitxa s’estableix el nivell d’evidència científica per a cada indicació, diferenciant entre els usos basats en la tradició i els que compten amb estudis clínics.

Les seves autores, pediatra i infermera respectivament, realitzen des del 2005 una important tasca de divulgació de la Fitoteràpia en l’àmbit de l’assistència primària de la salut.

Fitxa tècnica:

Baulies G, Torres RM. Fitoterapia y plantas medicinales en pediatría, manual para el profesional sanitario. Barcelona: Kit-book, 2013. 100 páginas. ISBN: 978-84-941313-2-5 (libro), 978-84-941313-3-2 (e-book).

FONT: Fitoteapia.net


FESTA: herbes i tomàquets

Agost 8, 2013

Festa de les Herbes i els tomàquets

Data:  24 d’agost 2013, 18:00 h

Lloc: Parc de les Olors de Vall de Ros, Riells de Fai (Barcelona).

Contingut: El tomàquet és un fruit de l’hort que madura a l’estiu i sovint de cop. Aquesta festa és una bona oportunitat per  aprendre com lliguen de bé les herbes fresques i el tomàquet,  reconèixer diverses varietats de tomàquets de cultiu ecològic i  aprendre diferents maneres de conservar-los i sempre amb la participació de les herbes i de les persones. Així com endur-se el resultat de l’experiència i gaudir-ne al llarg de l’hivern.

Informació i inscripcions: info@parcdelesolors.com o tel. 93.865.60.81.

Places limitades.


PROJECTE: conclusions sobre la formació en recol·lecció silvestre

Agost 1, 2013

Durant 2 anys (d’agost del 2011 al juliol del 2013), 4 institucions dedicades a la recerca i formació de Lituània, Portugal, Espanya i Turquia han estat desenvolupant les metodologies necessàries per implementar una formació efectiva en recol·lecció silvestre de productes forestals no fustaners (PFNF), enfocat especialment a les plantes aromàtiques i medicinals (PAM).

Aquest va ser l’objectiu del projecte PLANT WILD: Aprenentatge sobre recol·lecció silvestre de plantes forestals a Europa, una associació d’aprenentatge Grundtvig, amb la finalitat de promocionar oportunitats d’ocupació en zones rurals i muntanyoses i les tècniques de recol·lecció silvestre sostenible, generant les millors pràctiques formatives per obtenir la sostenibilitat tant mediambiental com econòmica i determinar eines per a donar suport a formadors, alumnes i professionals. El projecte també va permetre als socis conèixer altres realitats que poguessin ser aplicades als seus països.

Durant les reunions es van discutir diferents temes:

 • Missió i línies de treball dels socis relacionades amb els PFNF, especialment amb PAM.
 • Recerca, transferència de tecnologia i formació per adults en PFNF al país de cada soci.
 • Recol·lecció silvestre sostenible de PAM al país de cada soci i desafiaments per implementar la formació.
 • Negocis de recol·lecció silvestre de PAM al país de cada soci desafiaments per implementar la formació.
 • Bones pràctiques en formació de recol·lecció silvestre de PAM.

Es van fer algunes recomanacions:

 • Cada cop hi ha més persones cercant nous negocis i oportunitats laborals a les zones rurals, per tant cada cop hi ha més gent interessada en recol·lectar PAM silvestres. Els nous recol·lectors tenen poca informació en identificació botànica i coneixement dels hàbitats, de forma que es necessita formar en ambdós temes.
 • L’ús de bones pràctiques per a la recol·lecció silvestre de PAM, amb el suport de les legislacions i amb control, és necessari per assegurar que aquests recursos naturals son sostenibles a llarg termini. Principalment els recol·lectors silvestres no professionals, contractats per compradors, haurien de rebre formació reglada de tal forma que s’assegurés la sostenibilitat d’aquesta activitat.
 • És necessari crea un sistema de maneig d’informació efectiu basat en el coneixement professional de la biologia reproductiva de la planta i en una metodologia de recompte de la recol·lecció vegetal per l’ús sostenible dels recursos silvestres de PAM.
 • Per evitar la sobreexplotació, una entitat local o regional hauria de ser responsable del control de l’activitat de recol·lecció silvestre de PAM.
 • Les noves oportunitats empresarials relacionades amb la recol·lecció silvestre de PAM necessiten informació actualitzada o formació en els diferents usos de la cadena de valor (bones pràctiques de collita, bones pràctiques de fabricació, informació de mercat) per a obtenir productes de qualitat.
 • Quan es fa recol·lecció silvestre no es diferencia la qualitat del material vegetal. Els recol·lectors, i fins i tot les empreses que empren material vegetal d’alta qualitat, necessiten ser formats en varietats i quimiotips, i fenologia de cada espècie, relacionat amb el major contingut en principis actius.
 • Les poblacions locals i els recol·lectors professionals hauria de rebre informació actualitzada sobre les bones pràctiques de collita i manipulació, per tal d’obtenir una matèria primera de bona qualitat.
 • Molts recol·lectors empren instal·lacions obsoletes per processar la planta recol·lectada obtenint un producte de baixa qualitat. Aquestes persones haurien de formar-se en bones pràctiques de manipulació.

Per tant, l’interès creixent del públic per recol·lectar i emprar PAM porta a la necessitat de desenvolupar el millor model formatiu que aporti coneixement divers en recol·lecció silvestre sostenible i ús de PAM.

Coneixement en biologia, ecologia, identificació botànica, compostos bioactius i patrons d’emmagatzematge; aptituds teòriques i pràctiques en recol·lecció de plante i tecnologies de post-collita; coneixement del mercat i marc de treball dels negocis; així com coneixement de normes i mesures legals per regular la recol·lecció silvestre de PAM, són essencials pel recol·lector professional i l’ús sostenible dels recursos de PAM.

D’acord amb això, es van proposar 6 mòduls formatius:

 1. Bases de la ciència vegetal amb èmfasi en les PAM.
 2. Coneixement de les PAM silvestres.
 3. Recol·lecció de matèria primera i ús.
 4. Recol·lecció silvestre sostenible: metodologia, legislació i control
 5. Processat post-collita de PAM.
 6. Comercialització i empresa.

Poder accedir a l’informe en català i castellà.

FONT: Final report of Grundtvig Plant Wild


%d bloggers like this: